Všeobecne záväzné nariadenia - návrhyVZN - návrhZverejnené od -do

VZN_daňznehnuteľností_na schvaľovanie.pdf

25.11.2019-10.12.2019

VZN_miestnedane_na schvaľovanie (1).pdf

25.11.2019-10.12.2019

VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf

25.11.2019-10.12.2019

Návrh VZN_dodatok2_financovanie v školstve.pdf

05.02-2020-25.02.2020

Návrh _VZN_2_2020_O prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci.pdf

01.04.2020-14.05.2020

Návrh VZN 3_2020_náhradné zásobovanie vodou_na schvaľovanie.pdf

01.06.2020-29.07.2020

Návrh VZN 4_2020_zneškodňovanie žúmp_na schvaľovanie.pdf

01.06.2020-29.07.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 2020-08-17 12:10:02

Dátum vytvorenia: 2020-08-17 12:10:02

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 45 858 306

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár